Ukázalo se totiž, že uplatnit zásadu, že každý příjem musí být zdaněn, není tak jednoduché, jak to vypadá. Analýza, kterou si zadaly finance, došla totiž k závěru, že „všeobecné zdaňování výher na úrovni výherců je prakticky nereálné“.

Třeba i proto, že by se musela zavést evidence všech výherců. Což se v ČR neděje, protože většina sázek se přijímá i vyplácí anonymně. Jde o nejběžnější hry na automatech, sázkové hry v kasinu, číselné a okamžité loterie. Evidují se pouze kurzové sázky přes internet.

MF zvažovalo dvě cesty danění. První počítala se zavedením tzv. srážkové daně, tedy že by výhra byla automaticky vyplácena nižší o daň.

Srážka nebo přiznání

Takový výherce by sice vyhrál milión korun, ale dostal by třeba jen 750 tisíc korun. Daň by za něj státu odvedl provozovatel hry.

Takový způsob se používá třeba v USA, kde si výherce může vybrat. Když se rozhodne pro vyplacení celé sumy najednou, pak musí počítat až s 28procentním zdaněním. Tak třeba letošní rekordní dubnový jackpot se jednomu z jeho výherců smrskl zaplacením poplatků a daně z 218,6 miliónu dolarů na 110,5 miliónu. Celou částku by dostal, jestliže by zvolil variantu s postupným vyplácením výhry po dobu 26 let.

V druhém případě by český výherce sice dostal svůj milión, ale další rok by musel podat daňové přiznání, a sám by pak státu daň v určené výši odvedl.

Vsadit jen s občankou?

Obě cesty vypadají jako poměrně jednoduché a proveditelné. Jenže analýza shrnuje jejich úskalí a tvrdí, že vynaložené náklady by neodpovídaly tomu, co by stát daní získal. Představte si situaci, kdy tisíce lidí přicházejí do on-line prodejny tabáku a odevzdávají prodavači, který jim kontroluje výherní tiket, své jméno a adresu, a ten kontroluje občanský průkaz.

Prodavač by se měl zajímat, kdo kolik tiketů při této hře vůbec podal a zda nevyhrál i na některý další. Zdanění by totiž měl podléhat jen rozdíl mezi penězi vsazenými a vyhranými.

Zvýšení příjmů do státního rozpočtu lze dosáhnout jinými, méně náročnými způsobyanalýza ministerstva financí

Problematická by byla i forma daňového přiznání, ve kterém by občan musel výhru zahrnout ke všem ostatním příjmům, na které předcházející rok dosáhl.

Odnesli by to pracovníci finančních úřadů, kteří již dnes bývají v dubnu zavaleni prací při kontrolách došlých formulářů.

Obě formy by vyžadovaly změnu zákona, který by určil povinnost provozovatelům her evidovat všechny výherce. „Na provozovatele by při evidování výher u jednotlivých výherců tak byla nakládána neadekvátní administrativní náročnost spojená s vysokými finančními náklady v rámci zajištění individuální správy údajů výherců. Navíc pro zpětnou kontrolu přiznaných příjmů z loterií by bylo nutno vytvořit centrální celostátní databázi při sdílení údajů od všech provozovatelů působících na území České republiky,“ upozorňuje analýza.

Klady? Žádné

Autoři analýzy nenašli jedinou „silnou stránku návrhu na zdanění výher“. „Zvýšení příjmů do státního rozpočtu lze dosáhnout jinými, méně náročnými způsoby,“ konstatují.

„U číselných loterií by bylo optimální, především z důvodu snížení administrativní náročnosti, zdaňovat pouze od určité stanovené výše,“ uvedli s tím, že v takovém případě „by ale nebylo realistické očekávat vysoký fiskální přínos“.

Autoři analýzy se navíc obávají, že nepřiměřené zatížení sázkařů by posílilo nelegální loterie a sázky. Upozorňují i na to, že zdaňování výher samotnými výherci je v EU ojedinělé. I Dánsko, které uplatňuje tuto výjimku, prý usiluje o opuštění tohoto modelu. O zdanění se pokoušeli také na Slovensku, ale vzdali to, neboť se ukázalo, že by to vedlo k dramatickému poklesu zájmu o oficiální hry a loterie.

Autoři analýzy proto doporučují zůstat u současného zdaňování provozovatelů loterií a her pouze s tím, že by se mohly změnit sazby stávajících odvodů diferencovaně podle druhů loterií. „Změna přístupu k nastaveným parametrům odvodu je administrativně mnohem méně náročná i s ohledem na skutečnost, že provozovatelů jsou řádově stovky, zatímco poplatníků srážkové daně z příjmů fyzických osob z výher jsou statisíce až milióny,“ tvrdí analýza.

A ministerstvo financí? To uvádí, že „z pohledu efektivity je správa odvodu z loterií a jiných podobných her jednoznačně vymahatelnější v porovnání se správou daně z výher“.