"Polsko je pro nás strategickým trhem," uvedl generální ředitel holdingu Ladislav Bartoníček.

Proama zahájila působení na trhu koncem ledna 2012. Nabízí zejména služby pro drobné klienty a své aktivity soustřeďuje do autopojištění prostřednictvím tří distribučních kanálů, a to telefonu, internetu a agentské sítě. Firma dosud uzavřela více než 100.000 pojistných smluv, což je prý mnohem více, než plánovala při vstupu na polský trh.

Holding působí na polském pojistném trhu prostřednictvím dceřiné společnosti Generali Group Poland. Objem předepsaného pojistného společností holdingu v Polsku dosáhl loni asi 12 miliard korun. V neživotním pojištění vykázal růst o 28 procent, v běžně placeném životním pojištění o pětinu. V obou případech výrazně překonal celý trh. Groupama, která je osmou největší univerzální francouzskou pojišťovnou, působí ve 14 zemích, především v Evropě.

GPH působí ve 14 zemích střední a východní Evropy. Prostřednictvím dceřiných společností spravuje aktiva 380 miliard Kč a poskytuje v regionu služby více než 13 milionům klientů. Holding je registrován v Nizozemsku a jeho hlavní organizační pobočka sídlí v Praze. Je společným podnikem Assicurazioni Generali s podílem 51 procent a PPF Group, která v něm vlastní 49procentní podíl. V ČR do něj patří například Česká pojišťovna či Generali.