„Vstup na německý trh si vyžádá investici téměř půl miliardy korun spojenou s koupí nové nejmodernější vrtné soupravy,“ informoval Plovajko. Ta má umožnit realizaci i náročných vrtů do velkých hloubek.

Společný podnik s názvem MD Drilling, kde každý z partnerů bude držet 50procentní podíl, se zaměří rovněž na průzkumné vrty k vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu, nebo na budování podzemních zásobníků plynu na německém trhu.

„Německo je jen dalším trhem v rámci evropské expanze MND Drilling & Services. Do budoucna plánujeme vstup na další trhy, jako je například Rakousko nebo Nizozemsko,“ sdělil investiční ředitel KKCG zodpovědný za sektor ropy a plynu Miroslav Jeřábek.

Podle šéfa společnosti Daldrup & Söhne Josefa Daldrupa začal trh s geotermální energií v posledních několika letech velmi rychle růst a po celé Evropě byla zahájena celá řada projektů. „Chceme využít rostoucího potenciálu geotermální energie, která bude do budoucna tvořit významný podíl v energetickém mixu Evropy,“ dodal Daldrup, jehož firma vznikla už v roce 1946.