„Podniky, které i v relativně nejisté době investují do inovací svého vybavení, získávají konkurenční výhodu, která je platná i s výhledem do budoucnosti, kdy může být ekonomická situace zcela odlišná,“ uvedl analytik Petr Gapko z GE Money Bank s tím, že pokud jsou však ekonomické podmínky nestabilní, je třeba investice pečlivě plánovat.

Dopad neuskutečněných investic do rozvoje firmy si podle průzkumu nejvíce uvědomují střední podniky s 50 až 249 zaměstnanci, z nichž si promeškání příjmů z důvodu zastaralého vybavení přiznala více než třetina. Přišly tak průměrně téměř o 41 000 eur.

Pro srovnání malé firmy o 10 až 49 zaměstnancích odhadovaly svou ztrátu v průměru asi na 24 000 eur a mikropodniky na necelých 8000 eur. V sousedním Polsku jsou na tom o něco lépe. Jimi odhadovaná ztráta nových obchodních příležitostí na jeden malý a střední podnik činí 11 000 eur, v Maďarsku to vidí dokonce jen na 9000 eur.

Ztráty potenciálních zakázek vlivem nedostatečného vybavení se nevyhnuly zemím, jako je Francie, Německo, Velká BritánieItálie. Malé a střední podniky tam v minulém roce přišly o 72 miliard eur, které by mohly získat, pokud by do výměny či oprav svého stárnoucího zařízení investovaly více prostředků. V porovnání s předešlým průzkumem, uskutečněným v druhé polovině roku 2011, počet společností se zmařenými obchodními příležitostmi v těchto zemích výrazně vzrostl.