Jako důvod zaměstnanci uvádějí, že chtějí vědět, co je po dovolené v pracovním procesu čeká.

Jak průzkum dále ukázal, poměrně značný počet pracujících si ani nestihne vybrat celou dovolenou. Pouze 28 procent si vybere dovolenou každoročně beze zbytku, 14 procent si převádí do nového roku více než třetinu své dovolené. Alespoň pár dní si do dalšího roku převádí téměř 60 procent.

"Je velmi důležité, aby si zaměstnanci uměli udělat čas na sebe a netrávili dovolenou prací. Vyvážený poměr mezi prací a volným časem má z dlouhodobého hlediska zásadní vliv na výkonnost a udržitelnost takového výkonu," sdělila Magdalena Pořízková, expertka na motivaci společnosti Sodexo.

Velké množství zaměstnanců se zapnutými mobily v době dovolené podle Pořízkové ukazuje na značné rezervy v delegování pracovních povinností a v týmové spolupráci.