„Přestože jsme v Třineckých železárnách v minulém roce plánovaně snížili produkci oceli a válcovaného materiálu, bylo vyrobeno 2,48 miliónu tun oceli, což je nejvíce v rámci celé republiky,“ uvedl předseda dozorčí rady TŽ Tomáš Chrenek.

Pozitivní hospodářský výsledek ve výši 1,34 miliardy korun po zdanění je podle něj víc, než společnost na počátku roku předpokládala. V roce 2010 firma skončila se ztrátou 632 miliónů korun, o rok dříve prodělala 732 milionů. Předtím patnáct let hospodařila se ziskem.

Tržby šly nahoru

Na české produkci oceli se Třinecké železárny loni podílely téměř 45 procenty. Firma prodala 2,3 miliónu tun válcovaného zboží, o rok dříve to bylo 2,34 miliónu tun. Tržby společnosti dosáhly 38,89 miliardy korun, což je téměř o 20 procent více než předloni, kdy činily 32,46 miliardy korun.

„Opět se prokazuje správnost dlouhodobé strategie skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel, tedy dynamické zvyšování podílu dlouhých výrobků s vyšší přidanou hodnotou a její řízení ve výrobkových řetězcích. Všechny tradiční společnosti naší skupiny hospodařily v roce 2011 s kladným výsledkem,“ sdělil první místopředseda dozorčí rady TŽ Ján Moder.

Doplnil, že za úspěch může také fakt, že si firma v průběhu let 2009 a 2010 udržela své tradiční trhy a podařilo se jí vyrovnat se s náklady na suroviny, které na rozdíl od víceméně stagnujících cen hotových výrobků neustále rostou.

Dvoumiliardová modernizace koksárny

TŽ loni pokračovaly v investicích, z nichž nejvýznamnější a zároveň jednou z největších za posledních deset let bylo opětovné spuštění koksárenské baterie číslo 12. Její rok a půl trvající modernizace přišla železárny na téměř dvě miliardy korun.

„Díky modernizaci koksovny jsme získali zařízení, které vedle snížené zátěže životního prostředí efektivně vyrábí koks, jednu ze základních surovin pro výrobu železa,“ uvedl Chrenek. Od roku 1997 Třinecké železárny investovaly téměř 15 miliard korun, přičemž zhruba třetina této částka směřovala do ekologických projektů.

Třinecké železárny zaměstnávají téměř 6000 lidí. Průměrný výdělek loni dosáhl přibližně 27 400 korun, o rok dříve činil 24 200 korun.