Mnozí vystudovaní mladí lidé jsou proto nuceni brát zaměstnání na částečný úvazek, případně pracovat jako nekvalifikovaná síla. ILO proto apeluje na jednotlivé vlády, aby se na vytváření pracovních míst více zaměřily. Mělo by se tak dít pomocí vzdělávacích programů pro nastartování kariéry. Další možností jsou pak daňové úlevy a další pobídky pro zaměstnavatele.

Jak ILO připomíná, od roku 2007 stoupl počet mladých lidí bez práce celosvětově o čtyři milióny. Například v Evropské unii hledá zaměstnání každý pátý mladý člověk.

Problémy se zvětšily i v severní Africe, kde po loňském takzvaném arabském jaru vzrostl počet mladých lidí bez práce oproti roku 2010 o pět procentních bodů na téměř 28 procent. Na Blízkém východě hodnota dosahuje 26,5 procenta.

„Dokonce i ve východní Asii, snad nejvíce ekonomicky dynamickém regionu, byla míra nezaměstnanosti u mladých lidí 2,8krát vyšší než v případě dospělých,“ uvádí se ve zprávě.

Mnozí už hledání vzdali

Právě z obavy před nemožností sehnat práci si mnoho mladých lidí záměrně prodlužuje svá vysokoškolská studia. ILO informovala, že už přes šest miliónů mladých lidí na celém světě se vzdalo hledání práce, čímž se ještě více vyčleňují z „normální“ společnosti.

„Krize v souvislosti s nezaměstnaností mezi mladými lidmi může být poražena, ale pouze v případě vytváření pracovních míst právě pro tyto lidi. To se musí stát klíčovou prioritou politiky i soukromého sektoru,“ je přesvědčen José Manuel Salazar-Xirinachs, výkonný ředitel úseku zaměstnanosti ILO.