Množství nových jízdenek vystačí podle Lojínové do konce roku 2012, od ledna 2013 bude jízdenky dodávat tiskárna vybraná v novém výběrovém řízení.

"V minulosti jsme zaznamenali občasné případy falšování jízdenek, které samozřejmě snižovaly příjmy Dopravního podniku, a proto jsme se rozhodli na jízdenkách zavést nové bezpečnostní prvky, které odpovídají evropským standardům," sdělila vedoucí ekonomického úseku Magdalena Češková.

V dodávání jízdenek s novými bezpečnostními prvky bude DPP pokračovat i po výběrovém řízení na nového dodavatele jízdenek.

Dva druhy jízdenek 

"Od nové otevřené veřejné zakázky očekáváme možnost dosažení výhodnějších cen, což je zcela v souladu s naší novou strategií hledání vnitřních úspor a zvyšování naší efektivity," uvedl generální ředitel DPP Vladimír Lich.

Novými ochrannými prvky budou označeny všechny stávající druhy tištěných jízdenek. Cestující pražskou hromadnou dopravou se tak budou moci podle mluvčí do vyprodání zásob "starých" jízdenek setkat souběžně s oběma druhy jízdenek.