Firma v prvním čtvrtletí vytěžila 2,39 miliónu tun uhlí, což představuje meziroční pokles o sedm procent. Externí prodeje uhlí činily 2,29 miliónu tun a meziročně byly o 13 procent nižší. Produkce koksu se meziročně snížila z 202 000 tun na 175 000 tun a externí prodeje koksu se snížily ze 180 000 tun na 155 000 tun v letošním lednu až březnu.

Za celý letošní rok NWR předpokládá produkci koksu ve výši 700 000 tun a prodeje koksu ve výši 600 000 tun.

New World Resources také sdělila, že pracuje na třech hlavních projektech, které jsou v různých etapách rozvoje. V Polsku pokračuje studie proveditelnosti pro otevření uhelného dolu Debiensko, rozvoj těžby plánuje i v Česku, konkrétně se jedná o dva projekty Dolu Karviná.

Klíčový majetek NWR představuje černouhelná těžební společnost OKD, která provozuje na Ostravsku a Karvinsku čtyři doly. Dalšími dceřinými firmami NWR jsou producent koksu OKK Koksovny a polská NWR Karbonia.