Podle expertů je nový případ nakažené krávy atypický. Jednalo se o velmi vzácný případ, kdy se zvíře nenakazilo BSE (bovinní spongiformní encefalopatií) prostřednictvím nakaženého krmiva, ale spontánně. Zatím se zkoumá, kde se kráva narodila, čím se krmila, když byla ještě tele, a co se stalo s krávami, které se narodily ve stejné době jako ona.

První případ nemoci šílených krav se v USA objevil v roce 2003. S dalšími případy se země potýkala v letech 2005 a 2006. Jedná se o nemoc, při které dochází k pórovitému poškození mozku, které skotu ničí nervové tkáně.

Nemoc zřejmě pochází z ovcí, které trpěly podobnou chorobou - třesavkou. Nemocné kusy se zpracovaly do masokostní moučky, kterou krávy zkrmovaly a ovčí infekce (priony) ve skotu zmutovala.

BSE se od svého vůbec prvního výskytu v britském hrabství Kent v roce 1986 objevila již ve více než 20 zemích. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v Británii, která byla v nastalé panice nucena zlikvidovat velkou část svého hovězího dobytka. V České republice se od roku 2001 objevilo celkem 30 případů, poslední v roce 2009.

Vědci se domnívají, že u lidí může pozření masa z krávy nakažené BSE vyvolat Creutzfeldt-Jakobovu chorobu mozku, která může vést k demenci, a poté nevyhnutelně k smrti. BSE má na svědomí úmrtí více než 150 lidí a zabití asi 184 000 kusů hovězího dobytka po celém světě, zejména v Evropě. Přísné kontroly a zákaz krmení krav masokostní moučkou však její šíření zastavily a panika, která propukla v ČR v letech 2004-2006, posléze odezněla.