Hájek nevyloučil, že by firma mohla být znovu nabídnuta k prodeji. Žádný termín ale nestanovil. Prodejní cena Eltoda nebyla zveřejněna. Podle informací Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže měl Natland získat akcie, které představovaly stoprocentní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v Eltodu. J&T nedávno uvedla, že neuplatnila opci na nákup podílu v Eltodu.

Eltodo se kromě správy a údržby veřejného osvětlení v desítkách českých měst a obcí zabývá technologií pro dopravní infrastrukturu, kam patří nejrůznější řídicí, informační a parkovací systémy.

Eltodo technologicky zabezpečovalo například výstavbu nejvýznamnějších českých tunelů, včetně Strahovského v Praze a Klimkovic u Ostravy. Podílelo se i na stavbách tunelů na Slovensku a v Turecku. Do skupiny patří i firma Vegacom, působící v oblasti komunikačních technologií. Tržní obrat skupiny Eltodo v roce 2010 přesáhl čtyři miliardy korun.