Většinu takový dotíravý dotaz v lepším případě překvapí, v horším rozzuří. Nejde však o šikanu, kterou si vymysleli sami úředníci. Už tři roky je k dotazu a k záznamu odpovědi nutí paragraf zákona proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu, který má ohlídat podivné transakce.

Jenže zákon přináší komplikace. Málokdo tuší, co znamená „politicky exponovaná osoba“, tím spíš, že úředníci za přepážkou se občas spletou a ptají se na politickou angažovanost, nebo rovnou na stranickou příslušnost člověka.

„Dotazy tohoto typu prostě lidé nemají rádi, a i když je úředník položí správně, může si to člověk přeložit po svém,“ řekl Právu mluvčí České pošty Ivo Mravinac. Připustil, že pošta s tím má problémy, ale pracovníci za přepážkou dělají jen to, co jim zákon nařizuje.

„Dělat to prostě musí, protože jsou na to dost přísné kontroly,“ uvedl Mravinac.
Za politicky exponované osoby se podle zákona považují jen ty, které mají trvalé bydliště v Česku, ale vykonávají veřejnou funkci v cizině. Třeba čeští europoslanci, český eurokomisař nebo český soudce štrasburského soudu, nikoliv už ale členové pražské vlády nebo českého parlamentu.

Paragraf se u přepážek zdejších bank či pošty naopak týká i cizinců – pokud zde pracují ve veřejné funkci, ale trvale bydlí mimo Česko.

Kladně na zmíněnou otázku po politické exponovanosti musí navíc odpovědět i manželé, děti a další rodinní příslušníci zmíněných funkcionářů.

Ptají se také na původ peněz

Pokud někdo přizná, že patří mezi politicky exponované osoby, následuje ještě dotaz na původ peněz. A to nejen v případě pošty, ale i dalších finančních institucí.

Podle Mravinace se tyto údaje shromažďují a vydávají pouze na vyžádání ministerstva financí. To přitom zatím nenarazilo na případ, že by právě tito lidé chtěli takříkajíc prát špinavé peníze.

„V České republice jsme se zatím nesetkali s případem, kde by vznikla nějaká souvislost mezi politicky exponovanou osobou a trestnou činností podle zákona proti praní špinavých peněz,“ potvrdil Právu zástupce ředitele Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR Jiří Tvrdý.

Okruh se rozšíří

Do budoucna, zhruba v průběhu dvou let, by se přitom podle něj měl výrazně rozšířit okruh politicky exponovaných osob, které budou podléhat kontrole finančních institucí. Měl by se týkat i všech domácích politiků.

„Mezinárodní finanční instituce označují tyto osoby za rizikové, neboť kvůli svému postavení jsou vystaveni korupčnímu chování,“ upřesnil Tvrdý.

Dnes je zatím rozdíl třeba mezi premiérem Petrem Nečasem (ODS) a viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj a prezidentským kandidátem Janem Fischerem.
Nebo třeba mezi českými poslanci a českými europoslanci. Zatímco druzí jmenovaní patří do kategorie politicky exponovaných osob, a podléhají tudíž přísnější kontrole, první nikoli. A právě to by se mělo do dvou let změnit.

Zákon o praní špinavých peněz se v dalších paragrafech netýká jen politiků, ale i běžných občanů.

Stanoví, že se účastník obchodu musí identifikovat při každé transakci převyšující částku 1000 eur (zhruba 25 tisíc korun). Pokud tedy chce člověk poslat z pošty nebo banky na nějaký účet více než 25 tisíc korun, musí předložit své osobní doklady. A kvůli kategorii politicky exponovaných osob odpovídat i na tuto otázku.

Kdo je politicky exponovaná osoba
Je to fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností.
Jde o funkce jako prezident, předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu.
Dále člen Nejvyššího soudu, Ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky.
Je to i člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech.
Také člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d’affaires.
Je to i fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací.
Paragraf se těchto osob týká celou dobu výkonu funkce a ještě rok po jejím opuštění.