„Optimismus generálních ředitelů jde dolů s tím, jak se vypořádávají s následnými otřesy recese. Ředitelé jsou zklamáni vývojem globální ekonomiky a rychlostí jejího zotavování. Optimismus, který se postupně zvedal od roku 2008, začíná ustupovat,“ připomněl Dennis M. Nally, generální ředitel PwC.

Největší pokles důvěry byl patrný v západní Evropě. Čína zaznamenala největší pokles důvěry v asijsko-pacifickém regionu. Největším strašákem zůstává nejistý ekonomický vývoj. Šéfové významných světových firem zmiňovali rovněž obavy ze schopnosti vlád reagovat na velké rozpočtové deficity a zadlužení, nestabilitu kapitálových trhů či rozkolísanost měnových kurzů.

Česká ekonomika na tom není tak špatně

Čeští generální ředitelé odpovídali na stejné dotazy jako jejich globální kolegové ještě pesimističtěji. Zhoršení světové ekonomiky očekávají dvě třetiny z nich a jen necelých 13 procent si je opravdu jista, že jejich firmě letos porostou tržby.

„Chápou, že jsme malá otevřená ekonomika, která se těžko může vyvíjet odlišně od hlavního proudu. Většina negativních impulsů k nám přichází ze zahraničí a sotva je můžeme ovlivnit,“ uvedl Jiří Moser z PwC Česká republika.

Podle Mosera ovšem situace české ekonomiky není tak špatná. Stabilitu bankovního sektoru nám může eurozóna závidět a je zde řada firem, které dokázaly navzdory krizi najít růstové příležitosti a nabírají nové zaměstnance.

„Čeští generální ředitelé sázejí především na domácí trh, což zřejmě povede k zesílení konkurence na českém trhu. Chtějí také zaujmout zákazníky novými produkty. Měli by si však vzít příklad z globálních lídrů a ve větší míře spolupracovat,“ domnívá se Moser.