„Věřitel (Zanap) pouze v obecné rovině uvedl subjekt, o kterém se domnívá, že je dalším dlužníkovým věřitelem. Především zcela absentuje jakýkoli konkrétní a rozhodující údaj, že dlužník není schopen své závazky plnit, tedy že se nachází v platební neschopnosti," stojí v usnesení Krajského soudu v Brně, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

Firma Zanap, která vyrábí a dodává gastrozařízení a zajišťuje jejich servis, v insolvenčním návrhu uvedla, že jí Ahold dluží z nezaplacených faktur za servisní, kontrolní a údržbářské práce přes 3,75 miliónu korun, úroky z prodlení a penále ve výši přes půl miliónu a více než 1,75 miliónu korun za ušlý zisk.

„Návrh na zahájení insolvenčního řízení podaný společností Zanap Liberec je zcela bezdůvodný a neopodstatněný," komentovala ve středu insolvenční návrh Simona Caidlerová ze společnosti Ahold Czech Republic.

Ahold je nizozemská maloobchodní společnost, v Česku firma provozuje řetězec Albert, který tvoří 225 supermarketů, 55 hypermarketů a 23 benzinových stanic. Společnost vykázala na českém a slovenském trhu za rok 2010 provozní zisk 253 miliónů korun při tržbách bez DPH 42 miliard korun.