V roce 2011 bylo v průměru za jeden měsíc vyhlášeno 954 osobních bankrotů, o rok dříve jen 518 osobních bankrotů. V loňském roce připadlo na 10 000 obyvatel necelých 11 osobních bankrotů, v roce 2010 to bylo 5,9 a v roce 2009 pouze 2,3 osobního bankrotu.

„I když je dynamika osobních bankrotů i nadále poměrně vysoká, postupně se snižuje. V roce 2009 se ve srovnání s rokem 2008 zvýšily o 260 procent, o rok později to bylo o 173 procent a v roce 2011 již ,jen‘ o 89 procent,“ sdělila Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB.

V roce 2011 bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (1715) a Ústeckém kraji (1707). Nejmenší počet vykázal kraj Vysočina (215) a Praha (372).

Více bankrotovaly právnické osoby

Pokud jde o firemní bankroty, tak z celkového počtu 2413 se 1232 týkalo právnických osob a 1181 fyzických osob podnikatelů.

V celkovém počtu firemních bankrotů za rok 2011 obsadil „první místo“ Moravskoslezský kraj (465 případů), následovaný Prahou (359 případů). Naopak nejméně bankrotů se uskutečnilo v Karlovarském kraji (51 případů) a v kraji Vysočina (57 případů).

Nejvíce bankrotů obchodních společnostní bylo loni vyhlášeno na firmy v oboru odvětví a pohostinství (416 případů). K nejvyššímu meziročnímu růstu v počtu bankrotů došlo v odvětví zemědělství a těžba, konkrétně o 40 procent. Nejméně rizikovým odvětvím pak byly služby, v tomto odvětví připadlo na 10 000 firem pouze 27 bankrotů.