Od ledna si také bude možné připlatit na osmnáct nadstandardních zdravotních pomůcek a výkonů. „Jde o připlácení na sedm druhů očkování, dva druhy očních čoček a devět odlehčených sáder při zlomeninách rukou a nohou,“ upřesnil.

Ceny za nadstandard bude určovat každá nemocnice sama, což znamená, že v jednotlivých nemocnicích budou rozdílné. Vybrané peníze zůstanou danému zdravotnickému zařízení, jež je bude moci použít na hrazení nákladů, nebo na další zlepšování péče o pacienty.

Pacientovi bude muset být vždy nabídnuta standardní péče, která je hrazena plně ze zdravotního pojištění. Ta musí být v souladu se současnými vědeckými poznatky. Pokud je k danému zákroku více variant, než je standard, bude umožněno připlatit si. V takovém případě pacient vždy zaplatí rozdíl mezi standardní a nadstandardní péčí.

Počet nadstandardů se bude rychle měnit

Kolik se za nadstandardní výkony bude platit, si pacient musí vždy předem zjistit. Například odborná společnost očních lékařů uvedla, že lepší čočku při léčbě šedého zákalu platili dosud pacienti v plné výši, cena byla osm až dvacet tisíc korun. Od ledna by měli za lepší čočku dát o 3000 korun méně. Tolik totiž stojí standardní výkon hrazený pojišťovnou. A pacient vždy doplatí rozdíl mezi cenou standardní a nadstandardní.

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že počet nadstandardů se bude rychle měnit, jejich další seznam připraví v průběhu příštího roku. Platit by pak měl od 1. ledna 2013.