Cílem připravovaných právních kroků je podle Boučka prokázat, že rozhodnutí o konkurzu Sazky a následném prodeji podniku bylo zmanipulováno největšími věřiteli, a to skupinami PPFKKCG. Bouček tvrdí, že toto rozhodnutí bylo také v rozporu s insolvenčním zákonem a bylo netransparentní.

Platí, nebo neplatí?

Nové pětičlenné představenstvo Sazky minulý týden zvolila mimořádná valná hromada loterijní společnosti. Podle místopředsedy představenstva Sazky Zdeňka Ertla ale byla valná hromada svolána neoprávněně a nekonala se podle stanov společnosti.

Předseda Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV) Pavel Kořan naopak potvrdil, že mimořádná valná hromada byla svolána v souladu s obchodním zákoníkem i stanovami Sazky.

Loterijní byznys Sazky odkoupily skupiny PPF a KKCG, které patří mezi největší věřitele zkrachovalé společnosti.

Sazka se do insolvence a následně do konkurzu dostala kvůli problémům se splácením úvěru na výstavbu pražské O2 areny. Akcionáři Sazky jsou občanská sdružení působící v tělovýchově a sportu. Tím největším je ČSTV.