Počínaje rokem 2012 se snížená sazba daně v Česku zvýší z 10 na 14 procent. V souvislosti s tím obchodníci již přistoupili ke zvýšení cen potravin s předstihem, tak aby od počátku příštího roku nedošlo ke skokovému zvyšování cen a aby také využili předvánoční nákupy.

Pokles spotřeby prohloubený zvýšením DPH se podle Zemědělského svazu projeví v poklesu tuzemské produkce. Její ceny se budou snižovat, tuzemské zemědělské firmy budou snižovat počty zaměstnanců a lze očekávat zvyšování agrárních dovozů.

„Ohledně cen potravin nám zkušenosti z minulosti ukazují, že nelze očekávat, že se toto zvýšení DPH zcela neprojeví v cenách potravin. Opak je pravdou, byť nelze ono zvýšení cen očekávat jednorázově k 1. lednu 2012,“ sdělil předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

Špatné načasování

Podle Pýchy je zvýšení cen vlivem DPH je zcela špatně načasováno do období nadcházející ekonomické stagnace či možná krize, kdy se bude spotřeba snižovat přirozeně již vlivem nižších příjmů obyvatelstva.

Pokud jde o příklady zvýšených cen potravin, tak například u mléka polotučného trvanlivého se zvedla spotřebitelská cena v září 2011 oproti září 2010 o 13,2 procenta. U chleba se jednalo o 29,7 procenta a u bílého pečiva to bylo dokonce o 44,5 procenta.