Nejnižší sazbu má v této oblasti dlouhodobě Bulharsko (10 procent). Naopak v ostatních částech Evropy je běžná 40procentní i vyšší sazba daně z příjmů fyzických osob. Nejvyššími daněmi z příjmů fyzických osob jsou v Evropě zatíženi lidé ve Švédsku (téměř 57 procent) a Dánsku (přes 55 procent).

Česká republika má jedno specifikum, kterým je tzv. superhrubá mzda. V praxi znamená, že se daň nevypočítává z hrubé mzdy, jako je tomu ve většině ostatních zemí, ale že je základ daně navýšen o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem.

„Reálná efektivní sazba daně je tak ve skutečnosti na úrovni 22 až 23 procent. Superhrubá mzda rozhodně nepatří mezi transparentní ukazatele,“ říká Jan Žůrek z KPMG Česká republika.

Nejvyšší průměrnou sazbu daně z příjmů v Evropě mají země na jejím západě – pohybuje se okolo 45 procent. V severní Evropě se průměrná sazba pohybuje okolo 40 procent. Průměrné sazby v jižní Evropě se přibližují 39 procentům.

Nejvyšší sazbu na světě ve výši 59 procent má Aruba, malý ostrov v Karibském moři, který je novým účastníkem průzkumu.

Ve studii se uvádí, že mírné úpravy průměrné sazby se provedly v Lotyšsku, Finsku, Irsku a na Islandu. Lotyšsko sazbu snížilo o jedno procento. Irsko ji naopak zvýšilo na 48 procent.

Státy s nejvyšší sazbou daně z příjmu fyzických osob
Aruba
59 procent
Švédsko
57 procent
Dánsko
55 procent
Nizozemsko
52 procent
Rakousko
50 procent
Belgie
50 procent
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 50 procent
Japonsko
50 procent
Česko
15 procent
Zdroj: KPMG