„Oznámení  přijaté systémem rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) se týká výrobku Nordwaldtaler Haferflocken – jemné ovesné celozrnné vločky,“ sdělil Spáčil s tím, že stanovený limit pro deoxynivalenol byl ve vločkách překročen až trojnásobně.

Výrobek byl prodáván obchodním řetězcem Lidl. Společnosti bylo jako kontrolované osobě uloženo kromě dalších opatření informovat SZPI, zda byly tyto vločky dodány do veřejného stravování nebo distribuovány mimo Českou republiku.

Deoxynivalenol, nazývaný též vomitoxin, je mykotoxin, který může vyvolávat zvracení a nechutenství prostřednictvím ovlivnění nervového systému.

„Vzhledem k datům trvanlivosti až do roku 2013 mohou mít spotřebitelé tyto výrobky stále doma,“ dodal Spáčil s tím, že SZPI nedoporučuje jejich konzumaci.

„Společnost Lidl byla o problematické šarži německého výrobku ovesné vločky Nordwaldtaler informována již v pátek od své mateřské společnosti a ihned jej stáhla z prodeje,“ uvedl obchodní řetězec v prohlášení s tím, že v současné době již tento produkt není v prodeji. Zákazníci, kteří mají doma tento výrobek, jej mohou vrátit do jakékoli prodejny Lidl a budou jim vráceny peníze.