Motoristé na nové radiále budou moci dočasně jezdit rychlostí jen 50 kilometrů za hodinu, po dokončení ochranného plotu pak 80kilometrovou rychlostí. Praha chce, aby se na Vysočanskou radiálu přemístily kamióny, které dosud jezdí po Chlumecké, Kolbenově a Průmyslové ulici.

Po nově otevřeném úseku se smí jezdit zatím padesátikilometrovou rychlostí.

Po nově otevřeném úseku se smí jezdit zatím padesátikilometrovou rychlostí.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Zákazy vjezdu však nikde výslovně umisťovány nebudou, například v okolí Průmyslové ulice se nacházejí firmy a továrny, které kamióny potřebují k zásobování.

 Vysočanská radiála

Vysočanská radiála

FOTO: ČTK

Dokončovaný úsek Vysočanské radiály měří 5,6 kilometru, jeho součástí je několik mimoúrovňových křižovatek, mostů a nadjezdů. Stavbu platí město. Dokončení bylo několikrát odloženo, a to především kvůli sporům o pozemky, přes které radiála vede.

Vysočanská radiála by měla odlehčit dopravě zejména na Černém Mostu.

Vysočanská radiála by měla odlehčit dopravě například na Černém Mostě.

FOTO: Milan Malíček, Právo

V budoucnu by měla na tento úsek navázat další etapa radiály, která povede od Kbelské ulice směrem do centra. Ta by měla v Libni navázat na plánovanou severovýchodní část vnitřního Městského okruhu.

 Vysočanská radiála

Vysočanská radiála

FOTO: ČTK

Hlavní silniční síť v hlavním městě tvoří vnitřní Městský okruh a vnější Pražský okruh, které má propojit sedm radiál. V provozu je zhruba polovina z celkové délky obou okruhů a všech radiál.

Vysočanská radiála se otevřela pro motoristy v pondělí.

Vysočanská radiála se otevřela pro motoristy v pondělí.

FOTO: Milan Malíček, Právo