Podle Němcova plánu by zemědělci by při balíkování slámy či sena současně jednoduchým přístrojem zaznamenávali polohu každého balíku. Tyto souřadnice by spolu s údaji o kapacitě mechanizace na svážení balíků a požadavkem na rozmístění stohů, do kterých chtějí balíky svážet, odeslali e-mailem nebo jiným vhodným způsobem do zpracovatelského ústředí.

Provozovatelé ústředí by spočítali nejefektivnější způsob sběru balíků a zaslali zemědělci zpět výslednou trajektorii, kterou by zemědělec nahrál do GPS sběracího stroje. Ta by pak obsoluhu stroj vodila po určené dráze od jednoho balíku ke druhému. Mechanizace novější generace by obsluhu nepotřebovala.

Pole je jako bojiště

Němec tvrdí, že pole a louky jsou jako bojiště, a pohyb zemědělské mechanizace na nich lze úspěšně racionalizovat. Náklady na další vývoj a realizaci projektu, který je zatím v počátcích, budou podle Němce jen velmi malé. Očekává, že cena výpočetních úkonů bude klesat, zatímco cena nafty bude naopak stoupat.

Potřebnou aplikaci by mohli zpracovat studenti v rámci nějaké soutěže, při které by dostali odměnu za nejkratší nalezenou cestu.

"Slibujeme si od toho úsporu času, pohonných hmot a nižší zatížení krajiny zemědělskou technikou," uvedl.

Využití i ve vojenství

Němec této metodě říká mikrologistika, při níž se racionalizují procesy na velmi malém prostoru, který je specifický tím, že na něm nejsou žádné komunikace. Využít ji podle něj bude možné i v jiných oborech a také ve vojenství. O podrobnostech ale nechtěl hovořit.

"Jsem členem aeroklubu, takže znám pole a louky shora," vysvětlil Němec, který prý původně měl nápad, že by si mohl přivydělávat tím, kdyby zemědělcům poskytoval letecké snímky polí či luk, ze kterých by měli přehled o rozmístění balíků slámy či sena, protože při pohledu ze země takový přehled získat nemohou. Pak ho ale napadlo využít k tomuto cíli globální navigační systém.