Z dlouhodobého pohledu se jedná o nejnižší úroveň nezaměstnanosti od druhého čtvrtletí 2009. Meziroční pokles nezaměstnanosti se rovnoměrně projevil v mužské (o 14 100) i ženské populaci (o 14 200). Proti druhému čtvrtletí se průměrný počet nezaměstnaných snížil o 15 100 osob.

V třídění podle nejvyššího stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (2,9 procenta) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (4,8 procenta). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (24 procent).

ČSÚ vychází z obecné míry nezaměstnanosti podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO). To se promítlo do rozdílu mezi výší obecné míry nezaměstnanosti a míry registrované nezaměstnanosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), jak připomíná ČTK.

Tendence vývoje obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla v letošním třetím čtvrtletí 8,1 procenta, což je o půl procentního bodu méně než před rokem.