"Novela zákona, kterou navrhujeme, obsahuje povinnou registraci, která by pro podnikatele znamenala jednou ročně dojít na příslušnou hospodářskou komoru v místě bydliště, uvést základní údaje o firmě, případně nahlásit změny od poslední registrace, a uhradit roční poplatek," řekl prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek. "Nejde o povinné členství, to zůstane dobrovolné," upozornil zároveň.

Vybrané peníze by podle něj šly na takové podpory podnikání, jako je poradenství, spolupráce na tvorbě technických norem a legislativy a především poskytování informací. Komory si totiž stěžují, že zejména s blížícím se vstupem do Evropské unie zoufale postrádají peníze na hájení zájmů českých podnikatelů v Bruselu. "Ještě mnoho domácích podnikatelů si dnes stále neuvědomuje, jak důležité je lobování v evropských strukturách, kde je nutné prosazovat zájem českých firem. Právě to by logicky měla vykonávat také podnikatelská samospráva, tedy Hospodářská komora," řekl Drábek.

Jak dále dodal, povinná registrace by měla napravit podle něj pokřivený vztah, kdy zmíněné služby platí jen menšina podnikatelů, tedy členové Hospodářské komory, ale těží z nich i ostatní.

"Nemůžeme jít do Evropské unie jako chudí příbuzní, kteří nemají peníze a nejsou schopni prosazovat své zájmy," doplnil Jan Záhorka, předseda Agrární komory. Zatímco ta dosud odhad vlastního výnosu z povinné registrace nemá, HK předběžně počítá s částkou okolo 700 miliónů korun ročně.

Obě komory vznikly podle zákona z roku 1992. Po třech měsících byl však zákon novelizován a povinné členství se změnilo v dobrovolné. Úprava ale nebyla doprovázena dalšími změnami, které by přizpůsobily kompetence a povinnosti komor nebo řešily financování jejich aktivit, tvrdí ve svém stanovisku HK. Jí navrhovaná novela zákona o Hospodářské a Agrární komoře by se podle Drábka měla dostat jako poslanecký návrh na březnovou schůzi sněmovny.

Navrhovaný roční registrační poplatek:
drobný podnikatel (méně než 10 zaměstnanců) 1000 Kč
malý podnikatel (méně než 50 zaměstnanců) 3000 Kč
střední podnikatel (méně než 250 zaměstnanců) 8000 Kč
ostatní podnikatelé 25000Kč