Zvýšení zahraničního obchodu v českém prostředí bude podle prognózy banky HSBC založeno na tradičním exportu automobilů, strojírenských zařízení a především zboží s vyšší přidanou hodnotou, které je závislé na inovaci.

Předpokládá se, že se objem zahraničního obchodu v České republice do roku 2025 zvýší oproti současným 242,4 miliardy až na 475,4 miliardy dolarů.

„V příštích pěti letech očekáváme nárůst českého zahraničního obchodu až o 6,3 procenta ročně,“ uvedl Tomáš Nymburský, ředitel exportních finančních služeb banky HSBC.

Pro Česko bude nejdůležitější Německo

Podle Nymburského bude hrát prim v rámci českých obchodních partnerů Německo v návaznosti na reexport do Číny a do dalších rozvíjejících se zemí.

„Faktem zůstává, že Česká republika stále disponuje klíčovými sektory výroby, u kterých v příštích letech očekáváme výrazný nárůst poptávky,“ dodal Nymburský.

Hlavními světovými trhy se stanou Indie, Čína, Egypt, Indonésie a Brazílie, velká role se přisuzuje i Spojeným arabským emirátům.