"Z celkového počtu 248 kusů je 246 vrstevnic nakažené krávy a dva jsou její potomci," řekl Novinkám Duben. K nucené porážce dojde zřejmě už příští týden v asanačním ústavu v Žichlínku.

"Všichni mají zájem, aby to bylo co nejrychleji. Prodlužovat jim život stejně nemá smysl. Chovatelé také zbytečně trpí. Čím dříve k utracení dojde, tím dříve může postižené družstvo čerpat pojištění a zákonnou náhradu od státu," dodal Duben.

První případ BSE se v Česku objevil v červnu 2001. Kvůli BSE bylo nebo bude poraženo celkem téměř 1500 kusů dobytka. Nejvíce jich šlo na porážku v případě nakažené krávy ze Semilska, kde bylo utraceno 874 kusů dobytka. Česká republika dosud na BSE vyšetřila zhruba půl miliónu kusů skotu.