Vedení firmy, podle níž jde o poslední významné ložisko černého uhlí ve střední Evropě, záměr průzkumu oznámilo v pondělí. „Abychom mohli odpovědně jednat o budoucnosti dolu, potřebujeme znát objektivní údaje a ne 30 let staré odhady,“ uvedl generální ředitel OKD Klaus Dieter Beck. Průzkum podle něj nebude mít žádný vliv na život lidí v okolí ani na beskydskou přírodu.

Důl Frenštát byl vybudován v 80. letech minulého století, uhlí se tam nikdy netěžilo, důl je zakonzervovaný. OKD podle Becka pro posouzení budoucnosti dolu nemá dostatek objektivních údajů. Proto se chce firma nyní podívat pod zem a průzkumem zpřesnit a doplnit informace nejen o rozsahu a kvalitě zásob uhlí a plynu, ale také o jejich uložení a geologických podmínkách v dole. OKD chce v Dolu Frenštát v hloubce kolem 900 metrů pod zemí vybudovat přibližně kilometr dlouhou průzkumnou chodbu, která bude navazovat na již v minulosti vybudovaná důlní díla. Firma neplánuje budování nových staveb ani hloubení jam. Hlušinu bude odvážet na odval Dolu Paskov. Průzkum včetně přípravy a závěrečného vyhodnocení by měl trvat přibližně čtyři roky.

Podle starosty Trojanovic a předsedy Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiřího Novotného (Naše Beskydy) se OKD snaží průzkumem otevřít si cestu k budoucí těžbě. „Pro nás je jednoznačné, že těžit u nás nechceme. Jakýkoliv průzkum nepovede k ničemu jinému než k těžbě, protože investice, které do toho dají, budou chtít zpět,“ řekl Novotný.

Mluvčí OKD Vladislav Sobol sdělil, že provedení průzkumných prací v Dole Frenštát musí schválit Obvodní báňský úřad v Ostravě. „Ještě před podáním žádosti na báňský úřad si chceme potvrdit předpoklady, že průzkumné práce nebudou mít žádný vliv na životní prostředí v okolí dolu,“ doplnil s tím, že OKD proto zpracovalo tzv. dokumentaci EIA a nyní si vyžádá vyjádření Chráněné krajinné oblasti Beskydy a dalších dotčených subjektů.

Provedení průzkumných prací v dole podle Sobola rozhodně není těžbou, s ní firma aktuálně nepočítá. „O další budoucnosti dolu bude možné diskutovat až po dokončení průzkumu,“ doplnil.