Jak uvedla OSN, čtyři z osmi regionů v jižním Somálsku sužuje extrémní nedostatek potravin. Během následujících čtyř měsíců by tak mohlo z tohoto důvodu zemřít až 750 000 lidí, pokud nedojde k urychlenému řešení této závažné situace.

Hladomor již ovlivnil nějakým způsobem až čtyři milióny Somálců. Nedostatek potravin rovněž devastuje další africké země. Důkazem toho jsou Keňa, Etiopie nebo Džibutsko.

Podle definice OSN lze za hladomor považovat situaci, kdy alespoň pětina domácností v dané oblasti čelí extrémnímu nedostatku potravin a akutní podvýživa obyvatelstva přesahuje 30 procent.

Stovky tisíc somálských uprchlíků žijí v současné době ve vládních táborech nebo v táborech zřízených OSN.