Za celé první pololetí firma utržila 840 miliónů eur a vytvořila zisk 87 miliónů eur. Vytěžila 5,832 miliónu tun uhlí a prodeje uhlí činily 5,403 miliónu tun. Pololetní produkce koksu dosáhla 400 000 tun a externí prodeje koksu činily 321 000 tun.

Produkce uhlí v první polovině roku 2011 byla podle očekávání o sedm procent vyšší než ve stejném období roku 2010, externí prodeje uhlí byly meziročně o deset procent vyšší, a to v důsledku vyšších objemů prodeje energetického uhlí.

"Výsledky za první pololetí tohoto roku vykazují výrazné meziroční zlepšení," uvedl předseda představenstva NWR Mike Salamon.

Krátkodobá opatrnost, dlouhodobý optimismus

Společnost je nicméně opatrná, pokud jde o krátkodobý výhled. "Ačkoli jsme doposud nezaznamenali žádné konkrétní známky zpomalení na našem regionálním trhu, máme za to, že existuje riziko krátkodobé volatility cen a nestálosti objemů prodeje v roce 2012. Ohledně dlouhodobého výhledu pro náš region však zůstáváme optimisty," poznamenal Salamon.

NWR je přední těžební firmou ve střední Evropě a jednou z největších průmyslových skupin v Česku. Klíčový majetek NWR představuje společnost OKD, která provozuje na Ostravsku a Karvinsku pět dolů.