V průmyslu se v srpnu hodnocení současné celkové ekonomické situace snížilo. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři měsíce jsou nižší než v červenci, pro příštích šest měsíců jsou stejná.

Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně snížila o 1,7 bodu a oproti hodnotám v srpnu 2010 je o 3,7 bodu nižší. V porovnání s nízkými hodnotami v době recese (druhé pololetí 2008 a rok 2009) je důvěra stále na výrazně vyšší úrovni a převyšuje i její dlouhodobý průměr.

Stavebnictví a obchod beze změny

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v srpnu oproti minulému měsíci téměř nezměnilo. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou o něco lepší než v červenci. Celkově se důvěra ve stavebnictví v srpnu meziměsíčně nezměnila a je o pět bodů nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v srpnu ve srovnání s červencem nezměnilo hodnocení současné ekonomické situace. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší než v červenci, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně zvýšila o 3,7 bodu a v meziročním srovnání je o 5,7 bodu vyšší než v srpnu 2010.

Ve vybraných odvětvích služeb jsou očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců stejná jako v červenci, pro příštích šest měsíců jsou vyšší. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně snížila o 1 bod a v meziročním srovnání je o 1,3 bodu vyšší.