Ke zvýšení počtu nemocenských přitom došlo podle Gejdoše ve všech krajích České republiky – nejvíce v Moravskoslezském kraji, nejméně v kraji Karlovarském. Pokud jde o prostonané dny, největší meziroční pokles zaznamenal Moravskoslezský kraj, kde jejich počet klesl o 177 021 dnů.

Průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti se rovněž zkrátila. Za půl roku činila 43,43 dne, což je o 3,61 dne méně než ve stejném období loňského roku. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu  – 54,65 dne – byla ve Zlínském kraji, naopak nejkratší zůstává v Praze (34,02 dne).

Průměrná doba trvání jednoho případu u žen trvala 43,51 dne a u mužů 43,34 dne. "Lidi nejčastěji sužovaly nemoci dýchací soustavy. Mezi další časté důvody patřila také onemocnění pohybové soustavy," připomněl Gejdoš.

Za porušení nemocenské i pokuta

Lidé, kteří pobírají nemocenskou, musí respektovat stanovený režim a umožnit kontrolu jeho dodržování.

„Jsou mimo jiné povinni sdělit ošetřujícímu lékaři adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a označit byt a zvonek jmenovkou,“ připomněl Gejdoš s tím, že za porušení hrozí krácení či odnětí nemocenských dávek, v krajních případech pak pokuta až 10 000 korun.

ČSSZ od letošního roku vyplácí nemocenskou až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, do této doby náhradu mzdy poskytuje zaměstnavatel.