„Lidé, kterým je vypočten důchod, se při osobní návštěvě ČSSZ podivují, proč je jejich důchod neúměrně nízký vzhledem k jejich minulým výdělkům,“ sdělil Gejdoš. Často ale podle něj odmítají sdělit upřesňující údaje, především název zaměstnavatele či skutečné příjmy. Převažuje jejich strach z trestní odpovědnosti a také z reakcí bývalých zaměstnavatelů.

Lidé rovněž udávají, že je nenapadlo, že černá mzda má vliv na výši důchodu. Případně i to, že pokud by na tento způsob odměňování nepřistoupili, nedostali by žádnou práci.

„Přitom je zcela zřejmé, že výše důchodu vždy závisí nejen na celkové době pojištění, ale i na výši dosažených příjmů,“ připomněl Gejdoš.

Z čeho se skládá důchod

Důchod se skládá ze základní výměry, která nyní činí 2230 korun měsíčně, a procentní výměry. Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu. Pro stanovení výpočtového základu je třeba znát osobní vyměřovací základ.

„Ten tvoří měsíční průměr ročních příjmů, dosažených v rozhodném období – zpravidla od roku 1986 do kalendářního roku, který předchází roku, kdy se důchod přiznává,“ vysvětlil Gejdoš.

Vyměřovací základ je vždy navýšený o koeficienty, které se stanovují pro každý kalendářní rok na základě vládním nařízením vyhlášeného průměrného příjmu všech pojištěnců za jednotlivé kalendářní roky.