„Výrobek s obchodním názvem ,Jeep with 8g Jelly bean candy‘ sestává z plastového autíčka, které má v nákladovém prostoru malý balíček s cukrovinkami,“ sdělil Spáčil. Podle něj bylo provedenými rozbory zjištěno, že cukrovinky obsahují nadměrné množství barviva E110 – žluť syntetická SY.

FOTO: SZPI, Novinky

Na nevyhovující potravinu, která se nyní nachází ve skladu Celního úřadu v Plzni a nebyla uvedena do oběhu, vystavila SZPI zamítavé stanovisko.

„Výrobek bude po skončení řízení úředně zlikvidován,“ dodal Spáčil.