ECB totiž odmítla garantovat, že eurozóna bude mít vždy dostatek hotovosti, aby mohla vyplatit věřitele členských států. V měnové unii je ECB přitom jedinou institucí, která může takový slib dát.

"Odmítnutí ECB převzít na sebe tuto zodpovědnost je jediným faktorem, který vysvětluje, proč již šíření dluhové krize v eurozóně nemůže být zastaveno," píše de Grauwe v komentáři pro analytický server Eurointelligence.

Právě odmítnutí centrální banky fungovat jako "záchranná brzda" v případě problémů eurozóny vedlo politiky k vytvoření současného záchranného fondu (EFSF). Jeho hlavní problém však spočívá v nedostatku důvěry a zejména v nedostatku zdrojů.

Belgický profesor připouští, že poskytnutí garancí ze strany ECB by bylo spojené s morálním hazardem, že se členské státy eurozóny budou dále bezhlavě zadlužovat. Takovému vývoji se ovšem dá snadno zamezit přísnými pravidly, která zadlužování omezí, a není tak třeba rušit garance banky.