Názor, že systém výběru poplatků na základě ujetých kilometrů je spravedlivější než paušální časově omezený poplatek, zastává až 64 % aktivních řidičů oproti 50 % neřidičů či málo aktivních řidičů.

„To, že je systém samotnými řidiči vnímán jako spravedlivější, ještě neznamená, že by byli ochotni na systém placení podle počtu ujetých kilometrů přistoupit,“ komentuje výsledky Tatiana Wartuschová ze společnosti Ipsos.

Poplatek za vjezd do městských center

Výzkum dále ukázal, že 52 % obyvatel ČR se domnívá, že by zavedení poplatků za vjezd do center velkých měst pomohlo snížit dopravní zácpy.

Obyvatelé Prahy jsou ale k tomuto opatření mírně skeptičtí. Jen 44 % si myslí, že by zavedení poplatků snížilo v centru města dopravní zácpy. Optimističtější jsou naopak obyvatelé Olomouckého (72%), Zlínského (71 %) a Královéhradeckého (67 %) kraje.

Výnosy z mýtného jdou státu

Na otázku, komu náleží peníze vybrané z mýtného za kamióny a automobily nad 3,5 tuny, odpovědělo 42 % obyvatel správně, že finance jdou do státní pokladny (Státní fond dopravní infrastruktury). Naopak 32 % se mylně domnívá, že jdou do pokladny společnosti, která mýtné brány provozuje, tj. společnosti Kapsch. Celých 26 % se o toto téma nezajímá.