Nejpozději oslaví den daňové svobody Dánové, a to až 2. srpna. Následují je Francouzi a Finové 23. července. Naopak nejdříve, již 14. dubna, nastal den daňové svobody v Jižní Koreji. Švýcaři přestali vydělávat na stát 2. května a Australané 7. května. Slováci oslavili daňovou svobodu 22. května, USA ji oslavily 1. června. Průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) připadá na 10. června.

Liberální institut při svém výpočtu vychází z kalkulací OECD. Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích.

Podle výpočtů společnosti Patria Finance, která využívá jiné metodiky, připadne den daňové svobody letos na 20. června, tedy stejně jako loni.

Den daňové svobody v ČR
rok
den daňové svobody
počet dní práce na stát
2000
6. června
157
2001
7. června
157
2002
11. června
161
2003
12. června
162
2004
15. června
166
2005
14. června
164
2006
14. června
164
2007
11. června
161
2008
7. června
158
2009
13. června
163
2010
18. června
168
2011
15. června
165
Zdroj: Liberální institut