Nejvíce nedostatků inspektoři odhalili u podnikatelů v Praze a Středočeském kraji, kde kontrolami neprošla polovina prodejců a organizátorů.

Nejlépe dopadly kraje Pardubický a Karlovarský, kde pochybili dva z 36 kontrolovaných prodejců.

Kanceláře nejčastěji nesprávně informovaly o podmínkách, rozsahu a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady. Ve 27 případech firmy použily nekalou či klamavou obchodní praktiku.

Společnosti také nesprávně informovaly o ceně, nejčastěji tak, aby budila zdání, že je nižší, než ve skutečnosti byla.