"Díky chicagské škole byla naše představa, kudy se ubírat, jasná a přímá: nehledali jsme třetí cestu, ale kapitalismus a tržní ekonomiku s minimem státních zásahů," uvedl Klaus. Dodal, že proto se základními stavebními kameny transformačního procesu staly deregulace, odstranění státních subvencí, liberalizace trhů a privatizace.

Chicagská ekonomická škola patří k neoliberálnímu proudu světové ekonomie, který začal v ekonomické vědě převládat od 60.let minulého století a který po nedávné finanční krizi levice kritizuje jako jednu z jejích příčin. Zastánci školy obhajují co největší prostor pro úlohu trhu a sil konkurence při koordinaci ekonomických aktivit. Mezi její nejznámější představitele kromě Beckera patří Friedrich Hayek či Milton Friedman.

Klaus v projevu uvedl, jak důležité pro něj osobně i pro jeho vrstevníky za komunistického režimu byly myšlenky této školy. Poskytly jim totiž potřebnou munici proti marxismu. U Beckera, který je nositelem Nobelovy ceny, jej zaujal především důraz, jaký americký ekonom kladl na ekonomický přístup k lidskému chování a ekonomický pohled na život.

"Tyto myšlenky nám pomáhaly bránit ekonomii před extrémně nepřátelským komunistickým prostředím," stojí v projevu.

Prezident je v současné době v Chicagu na několikadenní návštěvě. Do České republiky se vrací v neděli.