„V loňském roce jsme dosáhli nejlepšího výsledku od vstupu do EU. Jsem potěšen, že se neustále zlepšuje čerpání z evropských fondů,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Výsledná čistá pozice ČR za rok 2010 převýšila čistou bilanci za rok 2009 o pět miliard. Z hlediska vztahu k českému hrubému domácímu produktu (HDP) činily celkové příjmy České republiky z rozpočtu EU ve výši 84,4 mld. Kč přibližně 2,3 % HDP ČR, podíl čistých příjmů dosáhl 1,3 %.

Hodně eur přiteklo ze strukturálních fondů

Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci ČR ve vztahu k rozpočtu EU za rok 2010 sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU, které dosáhly celkem 55,5 miliardy Kč a tvořily téměř dvě třetiny celkových příjmů ČR z rozpočtu EU. Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 26,4 miliardy Kč.

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Celkově Česko od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2010 zaplatila do rozpočtu EU 219,6 miliardy Kč a získala 364,4 miliardy Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 144,8 miliardy Kč.

„Za výrazným zlepšením čisté pozice ČR k evropskému rozpočtu v posledních letech stojí zejména rostoucí čerpání ČR z fondů kohezní politiky a společné zemědělské politiky EU, odvody ČR do evropského rozpočtu se zvyšují mírným tempem,“ připomněl Jakob.