V roce 2009 ČP skončila s hospodářským výsledkem po očištění od mimořádných vlivů ve výši 126 miliónů Kč. Firma loni investovala 1,22 miliardy korun, což je o 30 miliónů méně než předloni. V roce 2008 pak byly investice poloviční.

"Výrazného překročení plánovaného zisku jsme dosáhli jednak zvýšením obchodních aktivit, kdy jsme v druhé polovině roku začali například významně posilovat na balíkovém trhu, jednak se nám podařilo podstatně snížit náklady ve všech oblastech, které nesouvisejí s rozvojovými aktivitami podniku," uvedla generální ředitelka ČP Marcela Hrdá.

Průměrný počet zaměstnanců státního podniku se v loňském roce snížil o 574 lidí na 34 374 pracovníků. Pošta provozovala 3359 poboček, tedy o 13 méně než o rok dřív.

Nová výběrová řízení pomohla ušetřit

Pošta se loni připravovala na liberalizaci trhu a musela učinit nutná opatření pro rozvoj podniku v následujících pěti letech. Zahájila například optimalizací v oblasti logistiky, posilovala komunikační infrastrukturu nebo investovala do provozních technologií.

Od dubna loňského roku prošla revizí řada dodavatelských smluv, nová výběrová řízení firmě tak vedla k celkovým úsporám ve výši desítek miliónů korun. "Výběrová řízení jsme vypisovali pouze v případech, kdy bylo jisté, že pro podnik získáme ceny výhodnější. Výsledky nových výběrových řízení ovlivnily nejenom hospodaření v tomto roce, ale pozitivně se samozřejmě projeví i v následujícím období," připomněla Hrdá.

Firma loni spustila pilotní projekty odpolední doručování, doručování v den podání a přepravu nadrozměrných zásilek do 1000 kilogramů. Revizí prošla koncepce nové podoby poštovních poboček. Letos se bude podílet na Sčítání lidu, domů a bytů.