Vídeňský rozhodčí soud zamítl žalobu amerického finančního ústavu AIG, který po České exportní bance (ČEB) požadoval zhruba 24 miliónů dolarů (asi 440 miliónů Kč) už vloni. Rozsudkem z tohoto týdne pak stanovil, že AIG musí ČEB uhradit veškeré náklady právního zastoupení ve výši 48,6 miliónu korun a náklady na arbitráž v hodnotě 169 tisíc eur (asi 4,1 miliónu korun).

Spor, který souvisel s dodávkou trolejbusů Škoda do San Franciska z 90. let minulého století, je tak po více než dvou letech definitivně ukončen.

"Jednalo se o velmi složitý spor s potenciálním dopadem na státní rozpočet ve výši asi půl miliardy korun. Arbitrážní soud dal za pravdu naší argumentaci a žalobu AIG zamítl,“ uvedl Michal Bakajsa, místopředseda představenstva ČEB pověřený jejím řízením.

Problémy ohledně placení

AIG podala žalobu na plnění proti České exportní bance v listopadu 2009 k Mezinárodnímu rozhodčímu soudu Hospodářské komory Rakouska ve Vídni.

Problém měl spočívat v tom, že pojišťovna AIG poskytla garanci za české dodávky do San Franciska, a navíc pojistila americké subdodavatele. Později vyplácela plnění z ručení americké firmě AAI Corporation, která se na obchodu s trolejbusy podílela a údajně nedostávala zaplaceno za materiál a služby. AIG se posléze pokusila peníze vymoci na ČEB.

Bakajsa k celému případu již dříve uvedl pouze to, že pojišťovna začala uplatňovat svůj požadavek až řadu let poté, co se související obchod realizoval.