"Celkový počet 1 072 263 vyrobených osobních automobilů potvrzuje, že tuzemské automobilky využily oživení na trzích v Evropě a ve světě. Ke zvýšení produkce došlo ve Škodě Auto a úspěšně pokračovalo plánované zvyšování výroby ve společnosti Hyundai Motor Czech Nošovice," uvedl prezident sdružení Martin Jahn.

Podle Jahna jsou loňská čísla potvrzením dlouhodobého růstového trendu, neboť výroba aut se v Česku od roku 2003 každoročně zvyšovala. Jak odhaduje mezinárodní organizace výrobců automobilů OICA, v loňském roce přesáhlo miliónovou hranici v počtu vyrobených aut 14 zemí. V roce 2009 se jednalo o 10 zemí.

Tahoun tuzemského průmyslu

Růst výroby osobních automobilů měl pozitivní dopad i na výrobce dílů a příslušenství vozidel. "Lze předpokládat, že stejně tak jako u výrobců vozidel došlo v roce 2010 i u dodavatelů k obdobnému zvýšení produkce," připomněl ředitel sdružení Antonín Šípek. Dodavatelé se na ročním objemu produkce a exportu českého automobilového průmyslu podle něj podílejí téměř 50 procenty.

V období recese poklesla automobilová výroba v Česku méně než v ostatních sektorech hospodářství a pokles zaměstnanosti byl menší než pokles výroby. V současné době je český autoprůmysl díky nadprůměrné exportní orientaci, přidané hodnotě i mzdám pracovníků jedním z hlavních tahounů českého průmyslu a tím i celé ekonomiky. „Další rozvoj závisí zejména na kvalitě technického vzdělávání a dostupnosti kvalifikované pracovní síly,“ uzavřel Jahn.