Ve srovnání s předchozím měsícem bylo stavebnictví v listopadu výkonnější o 0,6 procenta.

Na zmírnění meziročního poklesu stavební produkce pozitivně působil zejména program Zelená úsporám a také masivní dokončování fotovoltaických elektráren. Produkce v pozemním stavitelství vzrostla o 2,8 procenta a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 5,2 procenta.

Průměrný počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků) ve velkých podnicích s 50 a více zaměstnanci se v listopadu 2010 meziročně zvýšil o 0,7 procenta, jejich průměrná měsíční nominální mzda meziročně vzrostla o 3,5 procenta na 33 180 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v listopadu 2010 meziročně snížil o 2,4 procenta, stavební úřady jich vydaly 8635. Na nové stavby bylo vydáno 4993 stavebních povolení, na přestavby 3642.