SZPI nařídila firmě stáhnout z tržní sítě veškeré množství všech šarží jakostních odrůdových vín a odrůdových vín ročníku 2009, u kterých existuje důvodné podezření, že byly vyrobeny z hroznů neznámého původu. Vína těchto šarží nesmí ani uvádět do oběhu.

Templářské sklepy Čejkovice nakoupily přes 1250 tun hroznů od brněnské společnosti BJ VITIS, která není pěstitelem hroznů. U těchto hroznů podle inspekce není znám jejich původ. Společnosti BJ VITIS podle inspekce hrozny dodala další brněnská firma DOAL STAV, která se však na adrese svého sídla nevyskytuje a ani nepřebírá poštu.

Při samotné výrobě vína byly podle Hoferkové k hroznům neznámého původu přimíseny také hrozny známého původu, které byly tímto znehodnoceny. Celkový objem vyrobeného jakostního odrůdového vína a odrůdového vína tuzemské provenience ročníku 2009 neznámého původu se tak pohybuje kolem 1,080 miliónu litrů vína.

"Případ Templářských sklepů i předchozí případ společnosti Vinium mne velmi zneklidňuje. Úroveň našeho vinařství se v posledních letech nesmírně zlepšila," sdělil k případu ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta s tím, že takovéto excesy tuzemské vinaře i vinařství velmi poškozují. S uvedenými firmami bude podle něj zahájeno správní řízení.

Templáři se brání

"V současné době probíhá v naší společnosti kontrola SZPI, která doposud nebyla ukončena a ze strany SZPI doposud nebylo v rámci této kontroly prokázáno a doloženo, že by naše společnost uváděla do oběhu vína vyrobená z hroznů neznámého původu," uvádí společnost na svých webových stránkách.

Podle mediálního zástupce čejkovického vinařského družstva Svatopluka Bartíka bylo na výkupních lístcích uvedeno číslo vinice, což je podstatnější než jméno vinaře, informoval Novinky.

Podle Bartíka jde o zveřejňování zcela nepravdivých informací ve snaze kontrolního orgánu výrazným způsobem poškodit dobré jméno firmy. "Proti zveřejnění a uvádění nepravdivých informací bude postupováno právní cestou," potvrdil Bartík.