Měsíční paušální poplatek za pronájem jedné pevné linky bude nově 242 korun bez DPH a za sdílený přístup zaplatí operátor Telefónice 41 korun.

"V mezinárodním srovnání se Česká republika po opakovaném snížení maximálních cen dostává měsíční cenou plného zpřístupnění mírně nad průměr EU a měsíční cenou sdíleného zpřístupnění mírně pod průměr," uvedl předseda úřadu Pavel Dvořák.

Od poplatku za pronájem linky se odvíjí cena, za kterou může konkurence nabízet služby koncovým zákazníkům. Většinou na pronajatých linkách konkurenční firmy poskytují připojení k internetu prostřednictvím technologie ADSL.