Zveřejněné číslo je součástí notifikace vládního deficitu a dluhu, které předkládá Evropské komisi (EK) každá členská země Evropské unie (EU) dvakrát do roka. Deficit veřejných financí, podle oficiální terminologie deficit vládních institucí nebo deficit vládního sektoru, je založen na takzvané metodice Evropského systému národních účtů (ESA 95) a je předmětem kontroly ze strany EU. Schodek by neměl přesáhnout tři procenta HDP.

Deficit veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů (Pozemkový fond, Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond, Vinařský fond a další), Správy železniční dopravní cesty, transformační instituce Prisko, PPP Centra, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.

Projekci vládního deficitu a dluhu na rok 2010 sestavuje Ministerstvo financí ČR, které ji také samostatně zveřejňuje. Vyjádření EK lze očekávat 22. října.