Ve sféře drobného podnikání tvoří nezávislí profesionálové velmi výraznou skupinu podnikatelů. Většinou se jedná o odborníky s úzce vymezeným jádrem podnikání, jako jsou překladatelé, grafici, programátoři, účetní, lektoři, terapeuti či poradci.

"Podnikání na volné noze bývá úzce spojeno s osobou podnikatele-profesionála a zpravidla klade velký důraz na dlouhodobý profesní růst," říká zakladatel a provozovatel portálu Na volné noze Robert Vlach. "Proto se tento přístup k podnikání v mnoha ohledech liší od ostatních živnostníků a malých firem," dodává.

V zemích s nepřerušenou podnikatelskou tradicí, jako je Nizozemsko, USA nebo Velká Británie, pomáhají nezávislí profesionálové stabilizovat trh práce.

K "volné noze" přispěla i krize

Jako malé a nezávislé ekonomické jednotky jsou totiž schopni rychle a pružně reagovat na změny, jimiž trh prochází. "Čeští nezávislí profesionálové projevují v posledních letech větší sebevědomí. O podnikání na volné noze se častěji mluví a píše, nové technologie mění náš způsob práce a hospodářská krize zvýšila poptávku po práci externistů," popisuje situaci Vlach.

Právě hospodářská recese se zřejmě významně podílela na tom, že mnozí profesionálové byli ke změně přístupu doslova donuceni a počet živností během krize vzrůstal. "Pochopili krizi jako příležitost, založili si živnost a do zaměstnání se již nevrátili," komentuje situaci Vlach a dodává: "Tento posun směrem k osobnímu podnikání nás přibližuje zemím, kde tato transformace již zčásti proběhla. Je to pozitivní jev."