„Zdražení se nejvíc dotkne energeticky náročných odvětví, tedy chemického či papírenského průmyslu, ale rovněž strojařských podniků, které jsou na hranici rentability,“ uvedla Zuzana Šolcová, výkonná ředitelka Asociace energetických manažérů.

Hrozba „útěku“ firem do zahraničí za levnější elektřinou patrně přinutí vládu hradit část nákladů na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů jiným způsobem.

Hovoří se o tom, že by stát mohl využít budoucí příjmy z prodeje emisí. Další možností je použít příjmy z daní ze spotřeby elektřiny, uhlí a zemního plynu.