Dosud nejdelšími poválečnými obdobími poklesu americké ekonomiky byly recese let 1973 až 1975 a 1981 až 1982, které trvaly 16 měsíců. Nejdelším obdobím propadu vůbec byla Velká hospodářská krize, která podle oficiálních údajů celkově trvala od roku 1929 až do roku 1942.

Polovina loňského roku jako konec recese se shoduje i s údaji o vývoji hrubého domácího produktu, které ukazují pokles do loňského druhého čtvrtletí a od třetího čtvrtletí již mluví o obnovení růstu. Panel NBER složený z akademických ekonomů však kromě HDP přihlíží i k údajům o zaměstnanosti nebo osobních příjmech. Panel sdělil, že s rozhodnutím o konci recese čekal tak dlouho, protože chtěl prostudovat revidované údaje o ekonomice ze 27. srpna.

NBER uvedl, že každý další ekonomický pokles už bude představovat novou recesi. Nebude to tedy pokračování poslední takzvané "velké recese", která začala v prosinci 2007.

"Velká recese" minulých let byla zřejmě i nejhlubší od konce války. Hrubý domácí produkt se za ní podle dosavadních neoficiálních odhadů propadl o zhruba čtyři procenta, zatímco v recesích 70. a 80. let ztratil od vrcholu k minimu kolem tří procent. Za Velké hospodářské krize však HDP klesl o zhruba 27 procent a těsně poválečná osmiměsíční krize roku 1945 vedla ke ztrátě 12,7 procenta HDP.