Ceny zemědělských výrobců byly v srpnu poprvé po 23 měsících meziročně vyšší, a to o 8,8 procenta. Ceny stavebních prací klesly o 0,3 procenta a ceny tržních služeb v podnikatelské sféře o jedno procento.

Proti červenci byly ceny zemědělských výrobců vyšší o tři procenta, ceny tržních služeb stouply o 0,1 procenta. Ceny stavebních prací se naopak o 0,1 procenta snížily.

Změny výrobních cen naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele, protože se obvykle časem projeví také v obchodech.

Nejvíce stouply ceny energie

Největší vliv na meziroční růst cen průmyslových výrobců měly zejména vyšší ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Proti loňskému srpnu stouply o 22,6 procenta. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků vzrostly o 9,9 procenta a ceny nerostných surovin o 8,4 procenta.

Nejvýrazněji se naopak snížily ceny dopravních prostředků, a to o 4,2 procenta. Ceny potravinářských výrobků se snížily o 2,1 procenta, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků klesly o 10,4 procenta a ceny mléčných výrobků naopak stouply o deset procent.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií, a to o 5,4 procenta. Nejvíce klesly ceny zboží krátkodobé spotřeby, a to o 2,3 procenta.

Rostly ceny v zemědělství

V zemědělství ceny v rostlinné výrobě meziročně vzrostly o 11,5 procenta. Výrazně, o 10,9 procenta, se zvýšily ceny obilovin. Ceny brambor vzrostly o 19,1 procenta, ovoce o 24,3 procenta a zeleniny o 62,7 procenta. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o šest procent, a to v důsledku vyšších cen mléka o 25 procent. Ceny skotu klesly o 0,2 procenta, ceny drůbeže se snížily o 0,9 procenta, prasat o 8,3 procenta a vajec o 17,5 procenta.

Meziměsíčně se srpnové ceny v rostlinné výrobě zvýšily o 6,1 procenta, a to v důsledku růstu cen obilovin, zejména pšenice, o 10,3 procenta. Dále vzrostly ceny ovoce o 16,5 procenta, zeleniny o 7,8 procenta, olejnin o 2,8 procenta a brambor o 1,9 procenta. V živočišné výrobě se proti červenci snížily ceny o 0,2 procenta. Klesly ceny skotu o 0,4 procenta, prasat o 0,7 procenta a vajec o 8,4 procenta. Ceny mléka vzrostly o 0,4 procenta a drůbeže o jedno procento.

Ceny stoupaly i v Evropské unii

Ve stavebnictví se v srpnu meziročně zvýšily ceny materiálů a spotřebovávaných výrobků o 2,4 procenta. Proti červenci stouply o 0,2 procenta.

V tržních službách meziročně klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 3,7 procenta, za služby v oblasti nemovitostí o 1,6 procenta a za telekomunikační služby o tři procenta. Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání, a to o 9,6 procenta. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,7 procenta.

Meziměsíčně vzrostly ceny za informační služby o 1,6 procenta a ostatní ceny stagnovaly nebo se mírně zvýšily. Klesly pouze ceny v oblasti administrativních a jiných podpůrných služeb, a to o 0,2 procenta. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby oproti červenci vzrostly o 0,1 procenta.

Ve 27 zemích Evropské unie podle údajů Eurostatu stouply ceny v červenci meziročně o 4,4 procenta. Ceny se nejvíce zvýšily na Maltě o 15,1 procenta, v Maďarsku o 9,9 procenta a v Bulharsku devět procent. V Německu ceny vzrostly o 3,6 procenta. Ceny klesly pouze na Slovensku, a to o 0,7 procenta.

Meziměsíčně se červencové ceny průmyslových výrobců v EU 27 zvýšily o 0,2 procenta.